halal-poland-islam-top-hp-system

Islam

halalpoland-islam-top-2

Islam jest religią monoteistyczną powstałą i kształtującą się w VII w n. e. na Półwyspie Arabskim.

Jest to druga, po chrześcijaństwie, religia na świecie pod względem liczby wyznawców.

Słowo islam oznacza poddanie się, uległość człowieka względem Boga.

Prorokiem islamu, wysłannikiem Boga – Allaha – jest Muhammad ibn Abd Allah (ok. 570-632).

Jego zadaniem było głoszenie wiary w jednego Boga wśród ludów całego świata.

Dogmaty wiary:

 1. wiara w Allaha – Jedynego Boga (absolutny monoteizm),
 2. wiara w proroków,
 3. wiara w aniołów,
 4. wiara w Święte Księgi,
 5. wiara w Dzień Sądu Ostatecznego,
 6. wiara w Przeznaczenie.

Filary islamu – obowiązki nałożone na każdego wyznawcę:

 1. szahada – wyznanie wiary: Zaświadczam, że nie ma żadnego bóstwa oprócz Allaha, zaświadczam, że Muhammad jest Wysłannikiem Boga,
 2. salat – modlitwa kanoniczna pięć razy dziennie,
 3. saum – post w czasie ramadanu (dziewiąty miesiąc zgodnie z kalendarzem muzułmańskim),
 4. zakat – jałmużna w wysokości 2,5% rocznego dochodu,
 5. hadżdż – pielgrzymka do Mekki.

Koran

halalpoland-islam-top-1

Koran to Święta Księga islamu, zawierająca objawienie Boga przekazane Prorokowi Muhammadowi (saał) za pośrednictwem archanioła Dżibrila (Gabriela).

Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na ajaty (wersety). Koran zawiera wszystkie najważniejsze zasady doktrynalne islamu.

Sunna (arab. tradycja) to zbiór informacji na temat postępowania Proroka Muhammada (saał), obejmujący również Jego wypowiedzi i opinie dotyczące religii oraz życia codziennego. Na sunnę składają się hadisy – opowieści o postępowaniu Proroka. Sunna stanowi wzór postępowania dla wszystkich muzułmanów.

Koran i sunna stanowią źródło prawa i teologii muzułmańskiej.

Pojęcia religijne

halalpoland-pojecia-religijne-foto-1
halalpoland-pojecia-religijne-foto-2
halalpoland-pojecia-religijne-foto-3

HALAL – HARAM

Islam jest religią regulującą wszystkie dziedziny życia wyznawców. Określa, co jest dozwolone, a co zakazane, odpowiednio są to terminy halal i haram. Odnoszą się one do rozmaitych dziedzin życia, czynności, zachowań, myśli muzułmanina.

Zgodnie z Koranem obejmują również zasady odżywiania, wskazując, co wolno, a czego nie wolno spożywać.

Podstawowe terminy religijne halal, haram, najis, mashbooh odnoszą się do rozmaitych dziedzin życia i postępowania. Poniżej prezentujemy krótkie definicje oraz przykłady związane z przemysłem spożywczym.

HALALto, co dozwolone; zgodne z prawem;

Źródła żywności halal to:

 • zwierzęta lądowe – parzystokopytne (np. bydło, barany, konie), drób, króliki, zające; zwierzęta te muszą pochodzić z uboju rytualnego;
 • ryby i owoce morza – ryby z łuskami, niedrapieżne; stworzenia, które mogą żyć tylko w wodzie;
 • mleko – tylko od zwierząt dozwolonych;
 • jaja;
 • owoce, warzywa i zboża.

HARAMto, co zakazane;

 • zwierzęta lądowe – świnie oraz wszystkie surowce uzyskane z nich, dziki, drapieżniki, szkodniki;
 • ryby i owoce morza – ryby bez łusek i drapieżniki np. węgorz, stworzenia mogące żyć w wodzie i na lądzie np. krokodyle, żaby.
 • alkohol etylowy, wszelkie napoje alkoholowe;
 • substancje odurzające i trujące.

MASHBOOHniepewny, wątpliwy; status danego surowca nie jest jasny, bez dokładnej analizy nie jest możliwe jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy jest dozwolony, czy zakazany, m.in.:

 • aromaty,
 • kwasy tłuszczowe,
 • żelatyna,
 • enzymy np. podpuszczka.

NAJIS – rzeczy rytualnie nieczyste, zabronione, m.in.:

 • alkohol,
 • świnie,
 • padlina,
 • krew.

Wersety z Koranu

halalpoland-islam-top-3

Zakazane są wam: padlina, krew oraz mięso świni, a także to, nad czym podczas uboju nie przywoływano imienia Boga, a jakieś inne. I mięso zwierzęcia uduszonego, zabitego gwałtownym uderzeniem, zabitego na skutek upadku, pobodzonego na śmierć, pożeranego przez drapieżnika – chyba że zabiliście je w sposób właściwy – i to, co zostało złożone na ofiarnych kamieniach. (5:3)

Pytają cię, co jest im dozwolone. Powiedz: „Dozwolone są wam wszystkie rzeczy czyste. Jedzcie to, co pochwycą dla was wytresowane drapieżniki, które nauczyliście tego, czego nauczył was Bóg. Wymawiajcie nad tym imię Boga i bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest szybki w rozliczeniu. (5: 4)

O wy, którzy wierzycie! Wino, hazard, poświęcone kamienie i wróżenie ze strzał, są obrzydliwością poczynioną przez szatana. Unikajcie tego, a być może, osiągniecie powodzenie.

Szatan chce tylko wzbudzić między wami wrogość i nienawiść przez wino i hazard, aby odciągnąć was od wspominania Boga i od modlitwy. Czy wy się nie powstrzymacie? (5: 90–91)

On jest Tym, który tworzy ogrody z winoroślą opartą i nieopartą na kracie, palmy daktylowe, posiewy o płodach różnorodnych w smaku, oliwki, granaty, podobne i niepodobne do siebie. Jedzcie z ich owoców, gdy dojrzeją i dawajcie potrzebującym co im należne w dniu zbiorów, ale nie bądźcie rozrzutni. Bóg nie kocha rozrzutnych.

Są wśród trzód takie, które noszą ciężary, i inne, przeznaczone na mięso. Jedzcie to, co dał wam Bóg, i nie podążajcie śladami szatana. On jest dla was wrogiem jawnym! (6: 141–142)

Jedzcie z tego, czym obdarzył was Bóg, co jest dozwolone i dobre, i bądźcie wdzięczni za dobrodziejstwa Boga, jeśli Go czcicie.

On zakazał wam tylko padliny, krwi, mięsa świni i tego, nad czym nie wypowiedziano imienia Boga, a jakieś inne. Kto jednak zostanie zmuszony i zje, nie pragnąc tego i nie będąc występnym – wówczas Bóg jest Przebaczający, Miłościwy! (16: 114–115)

Cytaty z Koranu w tłumaczeniu Musy Çaxarxana Czachorowskiego, MZR w RP, Białystok 2018.
http://bibliotekamuzulmanska.pl/koran-2018/