halal-poland-o-nas-top-hp-system

MZR

logo_mzr

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej MZR) to najstarszy związek wyznaniowy w kraju, działający od 1925 roku, skupiający polską społeczność tatarską i muzułmańską.

MZR jest niezależną organizacją religijną o statusie równym innym kościołom w Polsce, uznaną przez polski rząd. Wzajemne relacje Muzułmańskiego Związku Religijnego i Państwa Polskiego reguluje ustawa z 21 kwietnia 1936 roku o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ustawa obowiązuje do dziś.

MZR jest przedstawicielem społeczności muzułmańskiej w kontaktach z rządem polskim i administracją samorządową oraz reprezentuje ją wobec zagranicznych instytucji rządowych i religijnych.

Na czele MZR stoi Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Muzułmański Związek Religijny w RP realizuje następujące cele:

 1. Reprezentowanie interesów członków MZR przed państwem i samorządami, a także organizacjami pozarządowymi.
 2. Reprezentowanie polskich wyznawców islamu przed zagranicznymi organizacjami muzułmańskimi.
 3. Upowszechnianie koncepcji islamu, nauczanie i zachowanie zasad religii islamu.
 4. Pogłębianie wiedzy o muzułmańskiej nauce, kulturze i sztuce.
 5. Dbanie o istniejące meczety, centra kultury, domy modlitwy i cmentarze.
 6. Podejmowanie niezbędnych działań w zakresie tworzenia nowych ośrodków religijnych, kulturalnych i edukacyjnych oraz przygotowanie pracowników do takich ośrodków.
 7. Niesienie pomocy członkom MZR oraz osobom ubogim i potrzebującym.

Muzułmański Związek Religijny w RP www.mzr.pl

Biblioteka Tatarska www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka Muzułmańska www.bibliotekamuzulmanska.pl

HP System

halalpoland-hp-system

Od 1 lipca 2011 roku firma HP System jest oficjalnym reprezentantem Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej MZR) w sprawach Systemu Halal.

MZR jako instytucja religijna wydaje decyzje dotyczące firm zainteresowanych przystąpieniem do Systemu Halal oraz odpowiada za Zaświadczenia i Certyfikaty Systemu Halal, szkolenia audytorów, ubojowców i kontrolerów.

Firma HP System wspiera MZR w zakresie administracji i obsługi formalnej firm zainteresowanych wdrożeniem Systemu Halal.

Jedyną osobą upoważnioną do podpisywania kluczowych dokumentów Systemu Halal tj. Zaświadczeń i Certyfikatów Halal jest Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Zatwierdzenia

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej MZR) jest związkiem wyznaniowym działającym w Polsce od 1925 roku.

Od 2002 roku MZR działa na rzecz ummy, wspólnoty muzułmańskiej, poprzez certyfikowanie ubojni, zakładów przemysłu spożywczego oraz firm kosmetycznych. Wytworzone i certyfikowane produkty są przeznaczone dla konsumentów – muzułmanów, dbających o przestrzeganie zasad islamu.

MZR dba o najwyższe standardy Systemu Halal, stale dba o doskonalenie audytorów i kontrolerów. Podejmowane działania i proces formalny certyfikacji opracowany przez MZR spotykają się z uznaniem firm i zaufaniem zagranicznych instytucji.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany i rozpoznawany jako instytucja certyfikująca Systemu Halal (Halal Certification Body) przez:

 1. Indonezję – Majelis Ulama Indonesia (MUI),
 2. Malezję – Department of Islamic Development (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM),
 3. Singapur – Majlis Ugama Singapura (MUIS),
 4. Algierię,
 5. Egipt,
 6. Katar,
 7. Rosję.

Wiele krajów nie wymaga, aby instytucja certyfikująca była zatwierdzona bezpośrednio przez ich agendy rządowe, w związku z tym polskie firmy wysyłają swoje produkty z certyfikatami MZR do klientów w Azji, Afryce, czy Europie Zachodniej.

MZR jest członkiem World Halal Food Council, organizacji zrzeszającej instytucje certyfikujące powstałej w 2011 roku w Dżakarcie, w Indonezji.

halalpoland-mui
halalpoland-jakim
halalpoland-muis
halalpoland-whfc