halal-poland-hp-system-top-hp-system

System Halal

halalpoland-system-halal-foto-1
halalpoland-system-halal-foto-2

Halal oznacza to, co dopuszczalne i zgodne z prawem islamu. System Halal to standard prawa żywieniowego dla wszystkich wyznawców, muzułmanów, oparty o zasady prawa religijnego, szaria, oraz wymogi techniczne i formalne wynikające z aktualnych procedur produkcji spożywczej, kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej.

Do Systemu Halal mogą zostać wdrożone tylko produkty, których składniki są dozwolone w religii islamu, a ich pochodzenie nie budzi zastrzeżeń.

Potwierdzeniem zgodności produktu z zasadami religii islamu jest certyfikat Halal. Certyfikat wydany przez Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje, iż skład produktu oraz sposób jego wytworzenia, przechowywania jest zgodny z prawem muzułmańskim.

Zaświadczenia i certyfikaty Systemu Halal podpisywane są przez Tomasza Miśkiewicza, Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Wdrożenie Systemu Halal i wydanie właściwych dokumentów poprzedzają dwa etapy: audyt dokumentacji oraz audyt zakładu produkcyjnego.

Zapraszamy do kontaktu, w celu poznania szczegółów procedury.